Göteborgs Specialistmottagning

Specialister inom Urologi och Kardiologi

Både urolog,  hjärtmottagningen och Göteborgs Läkarpraktik har samverkansavtal med Västra Götaland. Det innebär att Du kan komma till oss via remiss från din vårdcentral eller fylla i en sk egenremiss och skicka till oss. Dokument och information finns på respektive mottagnings hemsida.

Vi har också samarbetsavtal med nästan alla stora försäkringsbolag.

Välkommen!