Göteborgs Specialistmottagning

Specialister inom Urologi och Kardiologi

Göteborgs Hjärtmottagning  

Våra specialister inom kardiologi utreder, behandlar och kontrollerar alla typer av hjärt- och kärlsjukdomar såsom:

  • Bröstsmärta
  • Kranskärlssjukdom
  • Högt blodtryck
  • Hjärtrytmrubbningar
  • Hjärtsvikt
  • Blodfettsrubbningar
  • Kardiovaskulär idrottsscreening
  • Sömnapne (from senhösten 2012)
  • Hälsokontroller

Välkommen att läsa mer på vår webbplats www.gbghjartmottagning.se