Göteborgs Specialistmottagning

Specialister inom Urologi och Kardiologi

Kontakta oss gärna för mer information

Urologix - urologmottagning

Telefon 031-402550

info@urologix.se

www.urologix.se

Göteborgs Hjärtmottagning

Telefon 031-832700

info@gbghjartmott.se 

www.gbghjartmottagning.se